Hur kan vi göra våra webbplatser och elektroniska kommunikationstjänster kognitivt tillgängliga, motiverande och begripliga för så många som möjligt?

Den 7 November var jag tillsammans med mina styrelsekollegor och pratade på webbseminariet i mitt uppdrag i Föreningen för Kognitivt stöd. Tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) arrangerades träffen i samarbete med oss (FKS) och Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.

Temat var Kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service:
Hur kan vi göra våra webbplatser och elektroniska kommunikationstjänster kognitivt tillgängliga, motiverande och begripliga för så många som möjligt? Digitala kommunikationskanaler och tjänster blir ett allt vanligare sätt att få information och hjälp. Därför behövs lösningar som är tillgängliga för alla.

Här hittar du inspelningarna

Inspelningar av föreläsningarna (både med och utan teckenspråkstolk, ungefär 20 minuter långa), och i vissa fall dokumentation från dem, finns på sidorna nedan:

Moderator för mötet var Andreas Richter, PTS.
En teckenspråkstolkad inspelning av hela mötet finns på YouTube.

I mitt föredrag pratar jag bla om Ancon Assist kassasystem och andra intressanta kognitiva stöd i vardagen. Du kan se både film och också ladda ned presentationen.

Vill du läsa mer om de nya webbdirektiven kan du läsa om dem här