Att starta mitt företag är en av de häftigaste saker jag gjort! så 1998 hade idén om att bli egenföretagare vuxit fram och jag startade mitt företag Flexénita för att få möjlighet att arbeta och utveckla idéer kring området Teknik och Funktionshinder. Flexénita står för Flexibelt Enkelt IT arbete ( om du undrar). Jag började tidigt i min yrkesbana att arbetat med människor med funktionsnedsättningar i olika verksamheter. Områden jag arbetat inom är habiliteringen med barn och vuxna personer med utvecklingsstörning, psykiatri. Att finna lösningar på det svåra har alltid funnits där.[/fusion_text][fusion_text]Redan 1988 blev jag utexaminerad arbetsterapeut och min bana fortsatte  i en privat omsorgsverksamhet med industriell inriktning. I mitt arbete som arbetsterapeut ingår anpassningar av olika karaktär, som skall vara funktionella för personer med funktionsnedsättningar. Under denna period växte mitt intresse för förhållandet mellan teknik och människor. När datorn introducerades i dessa verksamheter fördjupades mitt intresse för datoranpassningar ytterligare, vilket sedan ledde till projektledning kring informationsteknologi. Sedan har detta engagemang förgrenat sig och lett till många nya spännande uppdrag. När Tekniken är rätt utformad skapar den möjligheter! Min passion och mitt mission i mitt arbete har alltid varit att arbeta för ett mer tillgängligt samhälle där människors resurser kommer till användning och nya möjligheter skapas. Det kan ske på en rad olika sätt. 2011 startade mitt samarbete med Ancon AB där jag är återförsäljare av Ancon Assist kassasystem och anpassar den i dagliga verksamheter, gymnasiesärskolor, sociala kooperativ och på arbetsmarknaden. Anpassningarna innebär att personer utbildas i alla funktioner som behövs och kassasystemet formas och designas efter verksamhetens och personers behov med innehåll på produkter. Miljön och logistiken runt arbetsplatsen spelar en stor roll för hur tydlig arbetet blir. Där lägger vi stor fokus. Idag har vi hundratals arbetsplatser över hela landet som valt att utveckla sina arbetsplatser med Ancon Assist. Här kan du lyssna på podden där jag berättar om hur Ancon Assist kassasystemet fungerar och vad man ska tänka på inför ett köp. Sedan lite historia på vägen…… 1995 startade jag som projektledare inom olika IT-projekt. Ett bidrag från dåvarande Hjälpmedelsinstitutet och ett innovationslån från Stiftelsen innovationscentrum(SIC) gjorde mitt fortsatta arbete möjligt. Idag är jag tillgänglighetskonsult med inriktning kognition och IT – anpassningar på arbetsplatser och i skola samt verksamhetsutveckling i olika kommuner. En rad områden som tidigt har engagerat mig är föreningsarbete. Sedan 2001 sitter jag som styrelsemedlem i FKS, Föreningen för Kognitivt stöd. I FKS sitter jag som representant i standardiserings projektet Grafiska Symboler. I föreningens regi driver jag ett Arvsfondsprojekt i samarbetet med Rehabstation Stockholm – My Life. Jag har också vid flertalet tillfällen medverkat i utvecklingen av olika programvaror däribland kvalité och enkätverktyget Pict-O-Stat. . och var med i lanseringsfasen av MemoComai. Under 2006 genomförde jag en Kartläggning av tillgänglighet till bildsymboler på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet. Flexénita medverkar även i  projektet Unik-Sär IUP. Under 2006 – 2011 utökar jag produktutbudet genom att bli återförsäljare av Visuella Kassan som skapar arbetstillfällen och möjliggör försäljning för personer med funktionsnedsättningar vid kassaterminaler. Flexénita medverkar i  ESF- projekt ”Arbetsrehabilitering för personer med Asberger och ADHD. Visuella Kassan försvinner ur produktion 2011 och jag inleder ett samarbete med det svenska kassaföretaget Ancon AB i Lysekil. 2011-2017 fler spännande projekt där Flexénita medverkar
 • ”Bättre stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar genom ICF”, projektet har i höst avslutats. Projektet har resulterat i webbguiden MyLife-Functioning och har tagits fram i samarbete med  FKS, Föreningen för Kognitivt Stöd och Rehabstation med stöd från Allmänna Arvsfonden. Avslutat 2012.
 • Grafiska Symboler- Standardisering av bildsymboler i offentlig miljö. Ett uppdrag inom FKS föreningen.
 •  Hjälpmedel o fokus för personer med psykiska funktionsnedsättningar- Juryarbete inom projektet
 •  Smart support for a better life– Juryarbete i apptävlingen
 • Ancon Assist- Visuellt Kassastöd- Anpassningar i kommuner i hela landet
 • Arbetsförmedlingen –Samarbete i olika uppdrag
 • Anpassningar/utbildning inom LSS med hjälpmedel, förflyttningar, bostadsanpassningar för brukare i hemmet
 • Uppdragsutbildning KY vård och omsorg
 • Appen Kläder efter Väder i samarbete med Myndigheten för Delaktighet
 • Tillgänglighetskonsult -Branschorganisationen Svensk tillgänglighet
 • Iris Hadar
Hör av dig så får du höra lite mer eller läs mer på sidan Referenser