Ancon Assist

Ancon Assist är ett kassasystem som är utvecklat för personer
med synnedsättning och användare med läs- och skrivsvårigheter.

Ancon Assist 2018-06-13T14:42:20+00:00

Ancon Assist

Ancon Assist är ett kassasystem som är utvecklat för personer med olika funktionsvariationer som ex.synnedsättning,  läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsstörning eller kognitiva funktionsnedsättningar. Systemet är baserat på Ancons program som under mer än 10 års tid utvecklats och används i restauranger och butiker. Utvecklingen av programmet har skett i samverkan med specialister såsom Flexénita, ett samarbete med Arbetsförmedlingen och användare med särskilda behov. Idag finns Ancon Assist i en rad kommuner, landsting, privata verksamheter, gymnasiesärskolor ute i hela landet.

ANCON ASSIST är helt vanlig kassaapparat med helt nya unika möjligheter. Ancon Assist har en rad utökade möjligheter förutom alla vanliga funktioner som finns i en kassaapparat. De utökade möjligheterna gör att både användare och verksamheter kan växa utifrån behov.

HÄR HITTAR DU ANCON ASSIST I SVERIGE Här skriver jag fortlöpande var i landet jag har Ancon Assist utbildningar och anpassningar

Funktioner som finns i Ancon Assist;

Knappanpassning av Varor/produkter kan visas med enbart bild, eller med bild och text, Ljudstöd kan väljas snabbt om det behövs för både kund och kassaperson , Valörer och sedlar kan visar med bild, Kombinera text och ljud och bild, Färgsätta funktionsknappar som stöd,   Ändra bakgrundsfärg på skärmen, Ändra teckensnitt, Välja automatisk utskrift av Z logg vid viss tidpunkt, Använda tidsrapportering för användare vid terminalen, 24 tim support via telefon och Internet, snabbt och enkelt, Uppdatering via Internet, Ger användaren möjlighet att snabbt ändra layout ifall man vill testa sin förmåga och själv välja funktionsnivå.

Att ha bilder i kassan gör att man kan arbeta snabbare om det behövs, ljudstödet kan förtydliga både för kassören och för kunden. Att se valörerna med bild säkerställer att man ger tillbaka rätt mängd pengar.

Här kan du ladda ned gratis guieder om Ancon Assist

Samma funktioner som standardprogrammet

Programmet innehåller i övrigt samtliga funktioner som finns i Ancon Guest standardprogram – bland annat lagerhantering, rabattmatriser, fakturering, kundkonton och överföring till bokföring m.m. Eftersom det finns många funktioner innebär det alltid att vi hjälper till att göra en anpassning som passar just för er verksamhet och för de användare som jobbar vid terminalen.

Läs mer om kassasystem för ökad delaktighet och bra flyt

Ancon Assist

 

Här ser du hur Ancon Assist fungerar

Ladda ned guider och se vad du behöver tänka på inför valet av en Ancon Assistkassa

Guider om Ancon Assist