Är det möjligt att sälja mer med ökad tillgänglighet i kassan och på samma gång anpassa arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättningar?

Absolut! Att öka tillgängligheten på arbetsplatsen är inte bara ett sätt att bidra till jobb på lika villkor – det kan också hjälpa till att effektivisera verksamheten. I det här blogginlägget går vi igenom hur och varför du kan sälja mer med ökad tillgänglighet i kassan.

 Anpassa för högre lönsamhet

Ökad tillgänglighet handlar om att skapa en miljö där samtliga medarbetare får samma förutsättningar att prestera efter bästa förmåga. Om din personal trivs, mår bra och håller sig friska kommer de också att prestera bättre. Resultaten kommer bli bättre och kunderna nöjdare, vilket kommer få företaget att röra sig framåt snabbare. Genom att anpassa arbetsplatsen efter individerna som jobbar där kan ni också förebygga stressrelaterade sjukdomar – vilket gör att personalen mår bättre och stannar kvar längre.

Funktionsnedsättningar kan se olika ut

Funktionsnedsättningar kan se olika ut, det kan till exempel röra sig om synfel, nedsatt hörsel, utvecklingsstörningar, utbrändhet eller adhd. Att en person har en funktionsnedsättning syns inte alltid utåt – och behöver med rätt verktyg inte heller påverka arbetet. Faktum är att arbetsförmågan hos samtliga medarbetare kan förbättras när arbetsplatsen anpassas för personer med funktionsnedsättningar. Det innebär nämligen ofta att investera i mer användarvänliga system, digitalisera processer och hitta smartare rutiner för hur uppgifter ska utföras.

En funktionsnedsättning behöver inte nödvändigtvis vara ett hinder för att kunna jobba i kassan. Med rätt verktyg och en arbetsplats som är villig att anpassa sig efter individen går det mesta att lösa.

Underlättar för alla i personalen

Att optimera verksamheten på det här sättet är gynnsamt för hela personalstyrkan – och arbetsgivaren. Det gör att personalen kan utföra sina arbetsuppgifter snabbare, ta sig an fler uppdrag och öka kundnöjdheten. Om du till exempel väljer att investera i ett kassasystem som är anpassat för personer med funktionsnedsättningar, blir det lättare för samtliga medarbetare att hantera kassan. Chansen att fel summa slås in minskar – eftersom kassasystemet nu har tydligare knappar med färger (eller bilder om ni föredrar det). När det går snabbare i kassan blir det färre köer och man kan sälja mer på kortare tid. Det gynnar alla.

När det är dags att rekrytera

När det är dags att rekrytera kan det också gå snabbare för företaget att få in en ny person, eftersom de inte behöver begränsa sig lika mycket. De kan till exempel utan problem anställa en person med hörselskada eller nedsatt syn, eftersom de har verktyg som är anpassade för det. Många gånger krävs små medel för att göra stor skillnad – till exempel byte av kassa eller tydligare märkning av produkter i butikshyllorna. Det gör att företaget kan hjälpa fler personer att komma ut på arbetsmarknaden och samtidigt hänga med i digitaliseringen.

Vad innebär egentligen ökad tillgänglighet på arbetsplatsen?

Det kan exempelvis handla om att lokalerna är tillräckligt rymliga för att rullstolar ska kunna röra sig obehindrat – eller att skyltarna i butiken är anpassade för personer med begränsad syn.

Läs mer om ökad tillgänglighet i vår guide “Så ökar du tillgängligheten på arbetsplatsen – med kassan!”

Länk till ”Kan alla stå i kassan?

5 funktioner i ditt kassasystem du behöver veta om

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]