Kan alla stå i kassan?

En funktionsnedsättning behöver inte nödvändigtvis vara ett hinder för att kunna jobba i kassan. Med rätt verktyg och en arbetsplats som är villig att anpassa sig efter individen går det mesta att lösa och alla kan stå i kassan. I det här blogginlägget reder vi ut eventuella hinder och kommer med förslag på hur du kan öka delaktigheten i kassan.

Hinder för kassajobb

 Det behöver varken vara dyrt eller tidskrävande att göra kassan mer användarvänlig och tillgänglig för fler människor. Små åtgärder kan göra stor skillnad. Att din personal – eller framtida potentiella medarbetare – har en synskada, utvecklingsstörning, rörelsebegränsning eller annan form av funktionsvariation, ska inte behöva begränsa dem i arbetet.

Faktum är att hela verksamheten kan dra nytta av att tillgängligheten på arbetsplatsen förbättras. Det kan effektivisera arbetet och underlätta för hela personalstyrkan – inte bara för dem som har särskilda behov. Med dagens teknik finns det egentligen inga krav på att kassapersonal ska vara bra på matte, ha perfekt syn eller obegränsad rörlighet.

Se över rutiner och system för att identifiera eventuella hinder. Kassasystemet i sig är i många fall en av anledningarna till att alla inte kan stå i kassan – för att systemet är för komplext. Att knapparna är för små eller symbolerna otydliga kan vara tillräckligt för att det ska bli ett hinder för en stor grupp människor. Du behöver också se över helheten, välja rätt tillbehör till kassan och identifiera funktionell utrustning runtomkring.

Många företag vill göra sina lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, men är osäkra på hur de ska gå tillväga rent praktiskt. I det här blogginlägget går vi igenom hur företag ska tänka när de investerar i ökad tillgänglighet, från start till mål!

Hur gör man kassasystemet mer tillgängligt?

 Ancon G2 Assist är utformat på ett sätt som underlättar för alla människor – med eller utan funktionsnedsättning – med intuitiv layout och funktioner som till exempel hörselstöd, visuella knappar med mera. Kassasystem är pedagogiskt och enkelt att använda, oavsett språkbakgrund eller funktionsvariation. Men det räcker inte bara att investera i ett bra kassasystem, även om det är ett bra första steg på vägen! Om du verkligen vill anpassa arbetsplatsen krävs det att alla medarbetare är involverade och upplever att de får komma till tals och bli delaktiga i arbetet.

En arbetsplats är tillgänglig när alla kan göra sitt jobb och vara delaktiga på lika villkor. Det är först då ditt företag kan dra nytta av alla medarbetares kompetens fullt ut. Det kanske visar sig att du har personal som bara har möjlighet att prestera till en viss procent av sin förmåga – för att ditt nuvarande kassasystem är krångligt eller långsamt. Med rätt system kan du optimera arbetet, vilket leder till att personalen avlastas på samma gång som verksamheten blir mer effektiv. Det är i längden något alla tjänar på!

Vad innebär egentligen ökad tillgänglighet på arbetsplatsen?

Det kan exempelvis handla om att lokalerna är tillräckligt rymliga för att rullstolar ska kunna röra sig obehindrat – eller att skyltarna i butiken är anpassade för personer med begränsad syn.

Läs mer om ökad tillgänglighet i vår guide “Så ökar du tillgängligheten på arbetsplatsen – med kassan!”

Läs blogginlägget  Dags att investera i tillgänglighet

Så väljer du rätt kassasystem till din restaurang