Så ökar du tillgängligheten på arbetsplatsen – med kassan!

Vad innebär egentligen ökad tillgänglighet på arbetsplatsen ? Det kan exempelvis handla om att lokalerna är tillräckligt rymliga för att rullstolar ska kunna röra sig obehindrat – eller att skyltarna i butiken är anpassade för personer med begränsad syn. I den här guiden fokuserar vi framförallt på hur du kan öka tillgängligheten på arbetsplatsen med kassan, vare sig du jobbar med ett företag som driver en restaurang, butik eller kiosk.

Varför ska företag investera i tillgänglighet för alla?

Det finns flera anledningar att investera i tillgänglighet för alla. Att skapa förutsättningar för att alla människor ska kunna jobba på lika villkor är en av dem. En annan är att ta tillvara på möjligheten att anpassa arbetsplatsen efter samhällets utveckling – digitalisering och generationsskifte är två faktorer som ställer nya krav. Dagens arbetsplats behöver vara både användarvänlig, kvalitetssäkrad och tekniskt optimerad. Visste du att du kan lyfta en verksamhet på de här planen genom att öka tillgängligheten på arbetsplatsen? Under punkterna nedan förklarar vi hur detta går hand i hand.

Många funktionsnedsättningar kan underlättas med rätt verktyg och rutiner

Vad kan företag göra för att ta hänsyn till medarbetare med nedsatt hörsel, utbrändhet, koncentrationssvårigheter, dyskalkyli eller utvecklingsstörningar? Meningen med ökad tillgänglighet är i grund och botten att alla människor ska kunna vara lika delaktiga. Det ska finnas förutsättningar för att alla – oavsett funktionsnedsättning – ska kunna arbeta och prestera efter bästa förmåga. Oavsett om det gäller jobb i en klädaffär, restaurang, biograf eller på ett kontor.

Öka tillgängligheten på arbetsplatsen i 3 steg

  1. Se över arbetsuppgifterna

Vad finns det för arbetsuppgifter på arbetsplatsen som det vore ultimat om alla kunde utföra? Det kanske finns arbetsuppgifter som begränsar arbetsgivarens val av personer när det är dags att rekrytera. Eller hindrar medarbetare som blivit utbrända eller fått begränsad rörlighet efter en skada från att återgå till jobbet. Ökad tillgänglighet handlar att anpassa arbetsplatsen så att i princip vem som helst kan utföra de specifika arbetsuppgifterna. Personalen behöver till exempel inte vara mattegenier (eller ha perfekt hörsel) för att jobba i kassan – med rätt kassasystem kan det gå utmärkt ändå. Inte heller behöver medarbetarna i en mataffär ha perfekt syn för att kunna fylla på hyllorna med varor – det löser dig med tydliga skyltar eller färgmarkeringar.

Många arbetsplatser har onödigt krångliga system som försvårar arbetet för personalen. Finns det system som kan bytas ut för att underlätta arbetsuppgifterna? Det är till exempel inte ovanligt att det bildas köer i affären när kassan strular, vilket kan stressa personalen och påverka förmågan att göra ett bra jobb. Ett användarvänligt system – med till exempel tydligare layout med knappar – kan vara till stor hjälp för samtliga medarbetare, inte bara för dem med funktionsnedsättningar. För vem blir inte stressad när man råkar slå in fel pris i kassan? Företag kan underlätta för personalen genom att investera i ett kassasystem med användarvänlig layout. Både kunder och kollegor kommer uppskatta det.

 

  1. Utifrån arbetsuppgifterna – se över vilka verktyg som behövs

Ta reda på vilka verktyg just den här arbetsplatsen behöver för att bli så användarvänlig som möjligt. Om du till exempel väljer att investera i ett kassasystem som är möjligt att anpassat för personer med funktionsnedsättningar – fundera över hur du kan anpassa det efter verksamhetens behov. Det handlar inte bara om att forma kassasystemet efter användarnas behov, utan också om att ta chansen att underlätta för företaget som helhet. Alla medarbetare kan ha något att tjäna på ökad tillgänglighet. Så tänk på vilka funktioner som är aktuella för just den här arbetsplatsen?

Ni kanske vill att knapparna ska vara placerade på ett speciellt sätt på skärmen? Eller att de ska ha olika färger. Vilka behov har ni? Om ni har en medarbetare med nedsatt hörsel eller synnedsättning kan det vara en bra idé att investera i ljudstöd via en hörsnäcka. Så att Medarbetaren kan då höra när kassan säger till exempel “Kunden ska ha 135 kronor tillbaka”. Då behöver det inte påverka resten av personalen, som kanske inte behöver ljudstöd, och kunderna kommer inte märka av det.

Vilka produkter går åt mest i butiken, restaurangen eller på caféet? Tänk till kring vilka produkter det säljs mest av. Om det finns många produkter med streckkoder kan det vara en bra idé att scanna in dem. Det kommer kanske också gå snabbare om produkterna är märkta med färger, bilder eller siffror i kassan. så att kassören lättare hittar, slipper stress och får känna sig säker i sitt jobb. Vips, så har du ökat tillgängligheten ett steg – och fått ökad effektivitet på köpet.

 

  1. Lär upp personalen och låt dem göra sitt jobb

Arbetsuppgifterna är utvärderade och verktygen på plats – nu är det dags att skapa rutiner för arbetet! Oavsett om ni har valt att investera i ett nytt kassasystem, utökad utrymmet i lokalerna eller anpassat verksamheten med tydlig information. Era nya åtgärder behöver implementeras och personalen ska läras upp, så att ni kan öka självständigheten och öppna upp arbetsplatsen för en bredare grupp av människor. Det kommer att vara till företagets fördel när ni till exempel söker personal och inte behöver begränsa er på grund av arbetsplatsen och arbetsuppgiftera. Alla kan inte göra alla arbetsuppgifter, men majoriteten kan göra mer än de flesta kanske tror!

Kassajobb – som vi har pratat en hel del om ovan – är ett exempel på en arbetsuppgift som många arbetsgivare ser begränsningar i Det leder till att det kan bli svårt att hitta ny personal, på samma gång som en stor grupp med människor står utanför arbetsmarknaden. Landets kommuner jobbar kontinuerligt med att hitta jobb till personer med funktionshinder. Men många butiker, caféer och liknande arbetsplatser vet inte att de faktiskt bara är ett kassasystem bort från att kunna dra nytta av det – och på samma gång bidra till jobb på lika villkor.

Många gör misstaget att inte gå hela vägen när de anpassar arbetsplatsen. De kanske investerar i ett kassasystem med nya funktioner, men misslyckas med att lära upp personalen som ska använda det, det är helt enkelt för komplicerat. Vi ser då och då verksamheter som anställt en person med funktionshinder, men inte låter medarbetaren i fråga göra jobbet fullt ut . Istället får personen stå bredvid och titta på medan en kollega gör jobbet – för att kanske få hoppa in och hjälpa till när det blir extra stressigt i affären.

Samtliga medarbetare ska läras upp på ett korrekt sätt och få tid att bygga självförtroende kring arbetsuppgifterna, för att på sikt kunna sköta jobbet helt själv, utan någon som står bredvid och kollar över axeln. Det är inte jobb på lika villkor om man ständigt känner sig övervakad eller inte behärskar uppgifterna, så lär upp personalen och låt dem göra sitt jobb. Lita på att de kommer fixa det med rätt verktyg – alla som vill och kan ska få bidra!

På Ancon jobbar vi med kassasystem som är utvecklade med universell design och därmed tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar, men de är också optimala för dig som bara vill effektivisera din verksamhet. Som sagt – det går hand i hand. I takt med digitaliseringen växer nya lösningar fram, vilket öppnar upp för ökad delaktighet. Vi har kommit till en punkt där vi kan forma tekniken och anpassa den efter människan, istället för att människan ska anpassas efter tekniken. Se till att ta tillvara på det, du också.

Viktiga Datum att hålla koll på

Ladda ned Guiden till framtidens restaurang

Visst är det spännande?

Hör av dig om du har några frågor till Susanne på Flexénita