Vad betyder ökad tillgänglighet för dig?

Ökad tillgänglighet kan tolkas på flera olika sätt. Vad betyderökad tillgänglighet för dig? Är det kanske att placera en rullstolsramp utanför entrén, eller att investera i ett mer användarvänligt kassasystem? I det här blogginlägget går vi igenom olika funktionsnedsättningar – och kommer med tips på hur företag kan anpassa sina arbetsplatser efter dem.

 Olika former av funktionsnedsättningar

Det finns flera olika funktionsnedsättningar, som man kanske inte alltid tänker på. En funktionsnedsättning är inget som alltid behöver synas utåt, utan omfattar även kognitiva nedsättningar som utmattningssyndrom och koncentrationssvårigheter. Det kan också handla om utvecklingsstörningar, begränsad rörlighet, synskada eller hörselskador.

Du kanske jobbar med en person som är känslig för högt ljud, har dyslexi eller aspergers. Oavsett hur personalstyrkan på arbetsplatsen ser ut är det viktigt att jobba med tillgängligheten – så att alla har möjlighet att prestera efter bästa förmåga. Då behöver företaget inte heller begränsa sig när det är dags att rekrytera, eftersom de kan välja från en bredare grupp med kandidater.

Funktionsnedsättningar som kan påverka arbetet:

  • Nedsatt syn eller hörsel
  • Dyslexi eller dyskalkyli
  • Svår värk eller reumatism
  • Begränsad rörlighet
  • Astma och allergier
  • Mag- och tarmproblem
  • Utvecklingsstörning
  • Psykisk ohälsa
  • Utmattningssyndrom
  • Synnedsättningar

Ökad tillgänglighet – i vilken ände ska man börja?

Många upplever att det är svårt att veta hur man ska jobba med tillgängligheten. Räcker det att skaffa en ramp så att personer med rullstol kan komma in, eller behöver man bygga om hela lokalen för att toaletterna är för små? Det finns såklart också begränsningar beroende på företaget som helhet. Alla kan inte göra allt. Ökad tillgänglighet – eller delaktighet som vi också kallar det – är i grund och botten att alla människor ska kunna jobba på lika villkor. Idag står många personer utanför arbetsmarknaden på grund av olika funktionsnedsättningar.

Är det möjligt att öka försäljningen och på samma gång anpassa arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättningar? Absolut! I det här blogginlägget går vi igenom hur och varför!

 Det kan handla om något så simpelt som att man har fått en synskada och inte längre kan göra sitt jobb med samma verktyg som tidigare – då är det viktigt att vara lyhörd som arbetsgivare och se över rutinerna. Finns det något man kan göra för att underlätta? Kanske investera i mer användarvänliga system? Alla arbetsplatser är unika och har olika förutsättningar. Om du jobbar i café, butik eller på restaurang kan det vara en bra idé att se över kassasystemet. På ett lager eller i en butik kanske det underlättar att förtydliga märkningarna på produkterna med färger eller siffror.

En bra start kan vara att ta kontakt med vår tillgänglighetskonsult som jobbar med att anpassa arbetsplatser efter funktionsnedsättningar, för att se vilka alternativ som finns för dig och din verksamhet. Det behöver varken vara dyrt eller krångligt. Jobbar du med en restaurang, butik eller annan verksamhet med kassa? Tveka inte att höra av dig till oss på Ancon Assist, så kan vi komma med tips och förslag på hur ni kan uppdatera kassasystemet för att passa fler människor.

Vad innebär egentligen ökad tillgänglighet på arbetsplatsen? Det kan exempelvis handla om att lokalerna är tillräckligt rymliga för att rullstolar ska kunna röra sig obehindrat – eller att skyltarna i butiken är anpassade för personer med begränsad syn.

Läs mer om ökad tillgänglighet i vår guide “Så ökar du tillgängligheten på arbetsplatsen – med kassan!”.

Länk till ”Sälj mer med ökad tillgänglighet i kassan”

Läs mer om Kassasystem för restauranger