Det är dags att investera i tillgänglighet – på riktigt!

Många företag vill göra sina lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, men är osäkra på hur de ska gå tillväga rent praktiskt. När man jobbar med tillgänglighet är det viktigt att alltid se till arbetsplatsens – och medarbetarnas – specifika behov. I det här blogginlägget går vi igenom hur företag ska tänka när de investerar i ökad tillgänglighet, från start till mål!

 Steg 1 – vilka behov finns?

 När man jobbar med tillgänglighet är det viktigt att se till helheten. Ett vanligt misstag är att man gör en separat kraftansträngning, utan att först identifiera verksamhetens specifika behov. Att man till exempel placerar en ramp vid arbetsplatsens entré – utan att tänka på att lokalen är full med höga trösklar som en rullstol inte kan ta sig över. Kom ihåg att varje arbetsplats är unik! Det finns ingen generell “one size fits all”.

En grundregel är att aldrig påbörja ett projekt som du inte är beredd att avsluta. Fråga dig själv om du verkligen har de medel som krävs för att driva projektet hela vägen över mållinjen. Har verksamheten till exempel möjlighet att riva ut trösklarna så att en rullstol kan röra sig obehindrat i lokalerna? Om svaret är nej kan det vara en bra idé att tänka om.

Alla företag har olika förutsättningar och begränsningar. Här finns en rad regelverk att följa – ett förslag kan vara att anlita en tillgänglighetskonsult. Det gäller att tänka att “ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Gör en utvärdering av verksamhetens behov och fokusera på det som är möjligt. Ni kanske kan skaffa skyltar med tydligare symboler, eller ett kassasystem som är anpassat så att även personer med funktionsnedsättningar kan utföra arbetet. Att öka tillgängligheten behöver varken bli krångligt eller onödigt dyrt. Man kan uppnå stora förändringar med små medel.

Är du intresserad av att läsa om hur Ancon Assist har effektiviserat arbete hos en av våra kunder? Kolla in vårt case “Nya funktioner skapar nya arbetsuppgifter i Sturegårdens Affär”.

Steg 2 – utbilda personalen

När du har tagit första steget och kartlagt behoven, är det dags att verkställa projektet. Har ni till exempel valt att investera i ett nytt kassasystem? Se då till att ha en utförlig utbildning med all personal som ska använda det. En funktionsnedsättning ska inte behöva vara ett hinder som påverkar arbetsförmågan, ge alla medarbetare samma förutsättningar att göra ett bra jobb. Om du lär upp samtlig personal korrekt behöver du inte göra det mer än en gång – och arbetsgivaren behöver inte ständigt vaka över dem för att kontrollera att de gör rätt.

Att utbilda sin personal och låta dem jobba självständigt är A och O när det kommer till att ta hänsyn till funktionsnedsättningar. Låt medarbetarna göra sitt jobb helt enkelt – och om de inte kan göra det, ta reda på varför. Alla förtjänar en chans att tala om vad de behöver för verktyg för att kunna göra ett bra jobb.

Kort och gott:

  • Utvärdera arbetsplatsen – vad finns det för behov och förutsättningar?
  • Glöm inte att små anpassningar kan spela stor roll – ingen kan göra allt men alla kan göra något
  • Håll en ordentlig utbildning med personalen och bygg upp deras självförtroende – när ni är klara ska båda parterna känna sig trygga med att jobbet blir utfört på ett korrekt sätt

Vad innebär egentligen ökad tillgänglighet på arbetsplatsen? Det kan exempelvis handla om att lokalerna är tillräckligt rymliga för att rullstolar ska kunna röra sig obehindrat – eller att skyltarna i butiken är anpassade för personer med begränsad syn. Läs mer om ökad tillgänglighet i vår guide “Så ökar du tillgängligheten på arbetsplatsen – med kassan!”.

Fasta kortterminaler och gamla kassaapparater