Besök på Socialstyrelsen om Kognition

Besök på Socialstyrelsen om Kognition där Flexénita är med på möte  angående Delaktighet för personer med Kognitiva funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen ingår i ett regeringsuppdrag för att se över kunskapsområdet kring Kognition och Kognitivt Stöd. I en dialog diskuterar vi olika lösningar och hur min och föreningen för kognitivt stöd ser på tillgång till Kognitivt stöd. Uppdraget sträcker sig över en tid framåt och många delar skall sättas samman för att ge en klar bild av detta.

Vill du lära dig mer om Kognition kan du kika in på FKS, Föreningen Kognitivt stöd

Läs mer om vad Flexénita gör kring området Kognition och Kognitivt stöd