Bildsamt- Bilder som stöd i samtal om våld

Det förebyggande materialet består av ett utbildningsmaterial riktat till personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar och handlar om våld och vad som är tillåtet och inte. Materialet benämns “Vill du utbilda personer med funktionsnedsättning om våld?”

Bildsamt är ett treårigt projekt som drevs med medel från Arvsfonden under åren 2016 till 2019

Projektet tog fram material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda ut när man misstänker att någon blivit utsatt för våld och för samtal med bland annat polis, socialtjänst och psykolog. Börja gärna på sidan ”Om ” för att lära dig mer om projektet och våra material. Du hittar alla publicerade material i vår materialbank. De flesta av våra material finns på www.bildstod.se om du söker på ”Bildsamt”. Du kan där använda materialen som mallar och redigera utifrån dina behov. Tänk på att bildstödet du använder som mall ska vara skapat av Projekt Bildsamt för att vara säker på att det är originalversionen.

Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projektet Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

 

Läs mer och ladda ned material

Här kan du läsa om andra spännande nyheter