Bildstöd för Corona

Här är verktygen som du kan skapa dokument med.  Pictogram används i bl.a. inköpslistor, kommunikationskartor, boksidor och scheman. Du kan själv skapa dina dokument här på Pictogram. Många behöver skapa dokument för Coronaviruset just nu.

Ett språk i bilder

Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva.

  • Du kan göra dig förstådd och förstå
  • Du kan ställa frågor och få svar
  • Du har ett stöd för tanken och minnet
  • Du kan formulera känslor och önskningar
  • Du kan kommunicera!

Pictogram används på många olika sätt: exempelvis i kontaktböcker, kommunikationskartor, inköpslistor, almanackor och schema. Det vill säga, både för kommunikation och som minnesstöd.

Systemet innehåller idag drygt 2000 pictogrambilder. Att ha ett alltför stort antal bilder i ett symbolspråk kan innebära både för- och nackdelar. Uttrycksmöjligheterna ökar och språket kan nyanseras. Dock kan ett stort system vara svårt att överblicka och bilderna kan bli för lika varandra – ett problem som accentueras för den som har en kognitiv funktionsnedsättning. Därför finns inte pictogrambilder för alla ord. Pictogram är skapade för att vara generella så att samma bild kan fungera i olika sammanhang precis som ett ord kan ha lite olika betydelse. Pictogram är ett ”telegramspråk” – innebörden går fram även om en del ord saknas.

Systemet har utvecklats – och fortsätter att utvecklas – av specialister vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samarbete sker med såväl användare som pedagoger och logopeder med lång erfarenhet av alternativ kommunikation.

I  informationsbroschyren kan du läsa mer om vad Pictogram egentligen är, varför pictogrambilderna ser ut som de gör och få tips om hur de kan användas. Här finns också svar på upphovsrättsfrågor kring Pictogram.

Logga in och börja skapa dokument på

https://www.pictogram.se/

Lär dig mer om kognitivt stöd