Våra arbetsuppgifter är till stor del att ordna konferensfika till andra kommunala arbetsplatser. Vi börjar arbetsdagen med att förbereda frukostfika till de som har lagt in en beställning.

Beställningarna körs ut av Bilomsorgen som är en annan daglig verksamhet.
I samband med frukost planerar de dagens sysslor och alla arbetar efter personliga dagsscheman.
Dekokar kaffe och bakar kakor som vi säljer i vårt café.