Filmen om grafiska symboler visar hur användande av enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället tillgängliga för alla människor.

Har du kanske någon gång funderat på hur en bild på en skylt har kommit dit och vem som har bestämt att den ska se ut som den gör? Och har du ibland haft svårt att förstå vad grafiska symbolen/skylten säger att du ska göra?

I Sverige, Europa och även globalt pågår arbete inom standardiseringen som syftar till att förbättra och skapa publika informationssymboler för ökad tillgänglighet.

Den här filmen är framtagen i den  arbetsgrupp  jag sitter med i på SIS, Sveriges Institut för standarder,  i TK 493 arbete om Grafiska Symboler för att bjuda in dig som är designer, beställare eller arbetar aktivt med grafiska symboler i ditt vardagliga arbete.

Det arbete vi gör i kommittén är att vi samlar expertkunskap genom representanter från intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, landsting eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standarder och hur man kan förbättra tillgängligheten i samhället. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Se hela filmen här

Läs mer om Flexénitas engagemang i arbetet med grafiska symboler