Nu är dagarna för FKS Inspirationsdagar fastställda och datumen är 18-19 mars 2020!

Plats är : Stockholms Sjukhem, Mariehemsgatan i Stockholm,´.

Programmet presenteras inom kort, så fort det är klart kommer också anmälningssidan att öppnas.

FKS anordnar varje år två Inspirationsdagar fyllda med det senaste inom kognition, både med föreläsare och utställare med produkter för kognitivt stöd. Detta är ett rikstäckande forum för kunskapsspridning.

FKS samverkar även med myndigheter och andra aktörer inom kognitionsområdet för att tillsammans lyfta detta viktiga område.

FKS har många medlemmar över hela landet där många är verksamma inom området kognition. Personer som är medlemmar är bla arbetsterapeuter, specialpedagoger, omsorgspersonal, lärare, personer från olika myndigheter, vårdpersonal, demenssköterskor, it tekniker m fl.

Som medlem i FKS får du ta del av föreningens  utbildning- inspirationsdagar där det senaste presenterar inom forskning och nyheter inom området. Dessa dagar är även en mötesplats för våra medlemmar med möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vill du veta mer om vad kognition är och få en massa tips kan du finna dem här

Välkommen på FKS Inspirationsdagar fastställda och datumen är 18-19 mars 2020!

Följ gärna FKS på Facebook

eller på

Föreningen Kognitivt Stöd

Läs mer om Susanne Barkviks arbete i FKS och har varit det sedan 2001.