Funkarna inspirerar till kommunikation i vardagen. Funkarna är enkla att använda och kan användas av alla som möter barn. Varje figur har en egen funktion som ska underlätta kommunkationen mellan barn och vuxna.

Den 23 januari lanserades Funkarna ,10 små figurer som är ett autonomistödjande kommunikationsstöd för både barn och vuxna. De tio Funkarna är figurer som kan hjälpa vuxna att ställa frågor till barn och förklara det som händer i vardagen, och hjälpa barnen att ställa frågor till den vuxne. Den ska också hjälpa vuxna att öka barns förståelse för sina egna och andras känslor, tankar och reaktioner. Det blir samtidigt ett sätt att involvera barn i olika skeenden och i beslut som rör barns liv.

Sju av Funkarna kan göra oss sällskap när vi ska ge svar på eller själva ställa viktiga frågor – varför, hur, vad, var, när, med vem och vad ska hända sedan. De övriga tre Funkarna kan vi använda för att hjälpa barnen berätta vad de hört, sett och känt, eller för att prata med dem om hur något kan kännas för andra. Varje figur har en egen funktion, en egen roll, men kan också användas tillsammans med de andra figurerna. Funkarna kan användas av både barn, föräldrar och yrkesverksamma, och både enskilt och i grupp.

Tanken med Funkarna är;

  • att ge alla barn en röst och göra dem delaktiga i fler beslut i vardagen.
  • att barn och vuxna lättare ska nå och förstå varandra.
  • att minska onödig stress och få vardagen att fungera för alla.

Funkarna har utvecklats utifrån den kunskap om barn, kommunikation och vardagsfungerande som ryms inom neurovetenskapen och inom områdena tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och lågaffektivt bemötande. De kan med fördel användas ihop med metoder som exempelvis motiverande samtal (MI), samarbetsbaserad problemlösning (CPS), samtalsmatta, ritprat och sociala berättelser. Alla dessa metoder hjälper barn att lyckas och ingår i det vi kallar autonomistödjande pedagogik.

Du kan läsa mer om Funkarna och om hur du kan använda dem på Funkarna.se