Gott liv som äldre- ett nationellt Arvsfondsprojekt

Just nu pågår ett Gott liv som äldre – som är ett nationellt Arvsfondsprojekt med syfte att söka goda exempel på aktivitet och boende för äldre med intellektuell funktionsnedsättning IF.

I takt med att andelen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) växer, ökar också behovet av kunskap hos såväl målgruppen som hos organisationer och kommuner. I dagsläget saknas ofta både kunskaper och åtgärder när det gäller aktiviteter och boende för äldre personer med IF.

I detta nationella projekt ska vi ta fram goda exempel på boendeformer och aktiviteter för äldre personer med IF. Vi kommer också att utbilda fyra grupper med äldre personer med IF till experter på åldrande. Vårt mål är att öka kunskap, sprida goda exempel och öka delaktigheten.

Aktuell information om vad som händer i projektet GOTT LIV SOM ÄLDRE hittar du på våra sociala medier, Facebook  Instagram  YouTube och Twitter där vi uppdaterar löpande.

På  hemsidan hittar du grundläggande information om projektet, och kontaktuppgifter. Under projektets gång kommer man att samla dokument som du kan ladda ner.

De hoppas att du här ifrån enkelt kan komma vidare till det media som passar dig bäst.

Här kan du läsa mer om projektet