Du kan hjälpa till att svara på enkäten och berätta om du tycker att informationen har varit lätt eller svår att komma åtoch lätt eller svår att förstå. Du kan också bidra med förslag på hur informationen kan bli bättre i framtiden.

Nu startar därför Begripsam ett forskningsprojekt om hur information om Covid-19 har fungerat för personer med funktionsnedsättning.

Den svenska strategin för hur vi ska agera bygger på att vi som välinformerade medborgare följer myndigheternas rekommendationer. Men vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt att tillgodogöra sig information, därför vill man nu ta reda på hur informationen har fungerat för personer som har funktionsnedsättning? Det vill de nu ta reda på.

Läs mer och svara på enkäten

Lättläst information om Coronan