Många har under åren använt filmerna som inspiration för att utveckla sina verksamheter och för att inspirera och ge sina medarbetare en ”kick” i arbetet. Om du hellre vill boka Susanne som inspirationsföreläsare kan du ta kontakt via webbsidan.

Susanne har 30 år erfarenhet av området funktionshinder men också av olika IT tekniska lösningar som underlättar vardagen för personer med kognitiva funktionsvariationer.

Beställ filmerna här Inspirationsfilmer