Karlskoga kommun har i flera år drivit café Pärlan på Bredgårds skolan. Nu investerar de i en Ancon Assist kassa då den gamla inte längre fungerar och ingen brukare har klarat av att hantera den. Efter att vi har haft utbildning och anpassning idag startar man nu på nytt på måndag vilket blir spännande för alla medarbetare i cafét. Här säljer man  cafévaror till elever och lärare i skolan. Cafét drivs av daglig verksamhet.