Månadens app är Autodraw

Autodraw är ritappen som är supercool. Den bygger på artificiell intelligens som känner igen det man ritar och ger förslag. Den ser väldigt tillgänglig ut även fast den inte primärt utvecklats för målgruppen med funktionsnedsättningar. Autodraw är rätt kul att rita och skapa i. Du kan sedan dela den och skicka den vidare i sociala medier och andra program.

Testa och prova du med  Länkt till Appen Autodraw 

 

Tidigare månadsappar