Månadens app heter Inner Balance

Inner Balance appen används tillsammans med en sensor som får ditt hjärta, sinne och känslor i synk att förbättra hälsan, välbefinnandet och prestanda. Inre Balans kräver Bluetooth HeartMath HRV sensor som klipp till örsnibben för att mäta din hjärtrytm. Ingen teknik på marknaden idag spår med en noggrannhet av inre balans sensor.

HeartMath inre balans app är en innovativ metod för att förbättra välbefinnande genom utbildning och egenkontroll. Inre balans hjälper till att få ditt hjärta, sinne och känslor i synk (koherens) för att förbättra hälsa, välbefinnande och prestation.

Inmatning av läget i samstämmighet på din inre balans tränare bara tre gånger om dagen i tre till fem minuter är lätt och roligt. Den inre balans tränare guidar dig och mäta dina framsteg som du minska stress, öka din inre balans och sammanhållning, öka din mentala klarhet och bygga motståndskraft.

Appen används tillsammans med HRV Träning som metod

Metoder för att mäta stress, återhämtning och fysisk aktivitet är viktiga för att få tillförlitlig information om de effekter som en förändrad livsstil kan ge. Det krävs enkla och användarvänliga verktyg där man behöver mäta och beskriva hur varje individ påverkas av vardagens påfrestningar, genom sitt beteende och i miljön där man vistas.

När man synliggör information om hur kroppen svarar på signaler, blir det lättare för individen att, vid behov göra val som stödjer ett mer hälsosamt förhållningssätt till stress och andra livsstilsrelaterade förutsättningar.

 Ladda ned appen här

Läs inlägg om Inner balance