Månadens app DigiCare är en app som förenklar och förbättrar kontakten mellan anhöriga, seniorer och personal inom omsorg och därigenom ger ökad delaktighet, trygghet och kvalitet.

Den ersätter inte det personliga mötet med senioren utan syftar tvärtom till att det ska bli större möjligheter till mer kvalitativ tid.

Appen är användarvänlig och enkel och fungerar både i mobilen och på surfplatta (iPhone/iPad och Android) Inloggning sker enkelt och säkert med Bankid. För personal finns även ett webbgränssnitt.

Anhöriga och senioren får tillgång till relevant information, kommunikationsvägar och tjänster. Utförare får ett effektivare arbetssätt, bättre ekonomi i verksamheten samt höjd servicenivå och kundnöjdhet.

Genom sin moduluppbyggnad kan DigiCare användas antingen som ett rent informationsverktyg eller som ett komplett anhörig- och brukarstöd.

Läs mer om DigiCare 

Här kan du prova Digicare

Här kan läsa mer om appar