På plats på Vasagymnasiet i Arboga. Mistelcafét byter nu till en Ancon Assist kassa. Här säljer man café varor till elever, SFI utbildningar. Här driver daglig verksamhet cafét sedan många år. Väldigt omtyckt bland alla elever. Här har man arbetat med den gamla Visuella kassan i många år.

Utbildningen går ofta mycket snabbare när man haft en visuell kassa tidigare. Stora jobbet är att lägga till alla varor med bilder och att gå igenom alla de funktioner man behöver göra.