Norrköping investerar i tillgängliga arbetsplatser

Norrköpings kommun investerar i tillgängliga arbetsplatser för personer med funktionsvariationer. Förberedelse gör jag för att ha utbildning av Ancon Assist där kassorna kommet vara på Ettans Loppis som är en secondhandbutik och Affär’n som är ett café. Idag håller vi till i utbildningslokaler för att samla all personal som ska lära sig kassan.  Det är oftast ett enklare sätt att samla många handledare på en gång och så får de sitta vida varsin kassa och lägga in sina varor. Här blir det lite olika utseende eftersom de har olika innehåll.

En av verksamheterna är Ettans Loppis. Det är en second hand-butik och en av kommunens dagliga verksamheter. -De finns i Vilbergens köpcentrum. Du som deltar i daglig verksamhet får arbetsträning i butik. De får arbeta med att hjälpa kunder, planera och göra butiken inbjudande, sköta kassan och sätta priser.

Den andra verksamheten är ett café och butik  där man säljer cafévaror och vissa artiklar.

Vad betyder tillgänglighet för dig?

Det finns flera olika former av funktionsnedsättningar, som man kanske inte alltid tänker på. En funktionsnedsättning är inget som alltid behöver synas utåt, utan omfattar även kognitiva nedsättningar som utmattningssyndrom och koncentrationssvårigheter. Det kan också handla om utvecklingsstörningar, begränsad rörlighet, synskada eller hörselskador.

Du kanske jobbar med en person som är känslig för högt ljud, har dyslexi eller asperger. Oavsett hur personalstyrkan på arbetsplatsen ser ut är det viktigt att jobba med tillgängligheten – så att alla har möjlighet att prestera efter bästa förmåga. Då behöver företaget inte heller begränsa sig när det är dags att rekrytera, eftersom de kan välja från en bredare grupp med kandidater.

Vad betyder tillgänglighet för dig? 

Följ oss gärna på facebook