Nu är 4:ans café på särskolegymnasiet i Skövde redo för start med Ancon Assist. På cafét jobbar elever i 6 veckor och sedan kommer nya. Här kommer de att installera en till pekskärm på kundens sida så kunden också kan välja varor med stöd av bild. Många elever har svårt att läsa text. Café vagnen rullas ut 1 dag i veckan då man har försäljning. När en ny elev ska introduceras kommer man att sätta kassan i övningsläget så att man i lugn och ro kan öva.
#anconassist #tillgänglighet #flexenita #kavelbrogymnasiet #gymnadiesärskola