Rådhuset på Kungsholmen återupptar caféverksamhet

Rådhuset på Kungsholmen återupptar cafëverksamhet. Så idag installerar jag och har utbildning i Ancon Assist på ”Café Glasade Gården”. Här återupptar man caféverksamhet efter att det har stått tomt en längre tid.  Stockholms stad och Liljeholmens Stadsdelsförvaltning  startar nu på måndag med premiäröppning. Här drivs verksamheten som en arbetsinriktad daglig verksamhet.

Vi har en rad artiklar att lägga in och resonerar om det ska vara varugrupper eller enskilda artiklar, allt handlar om hur många varor man har och hur specificerad man vill vara med artiklarna. Sedan diskuterar vi om det ska vara bilder eller bara text och även det beror på vilket stöd man behöver för att kunna sälja. För det mesta verkar denna process fram under tiden vi diskuterar, visar och testar. Här väljer man att ha bilder och text till slut.

Kortläsare finns och kommer att öka försäljningen direkt. Precis som på andra arbetsplatser  är detta en anpassning som underlättar för kassörerna att räkna rätt och att minska stressmoment och felslag.

Sälj mer med ökad tillgänglighet i kassan

Här finns det flera verksamheter ute i landet att göra studiebesök på för att se hur andra jobbar