Så designar du e-tjänster med testade metoder

I DigiKog:s  projektet lär du dig att  designa e tjänster, blanketter och formulär. Syftet  är att utveckla metoder för att implementera den nya ISO-standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines. En metod är att genom workshops lära oss mer om hur användare upplever olika tjänster, webbplatser, eller specifika testobjekt, utifrån de kognitiva krav som finns i standarden.

I din hand/på din skärm har du rekommendationer för hur du kan designa e-tjänster, blanketter och formulär och göra dem tillgängliga för så många användare som möjligt. Riktlinjerna har tagits fram i projektet DigiKog, i ett samarbete mellan Begripsam, Försäkringskassan och Skatteverket.

DigiKog – kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

är ett Arvsfondsfinansierat projekt som utvecklar metoder för att implementera ISO-standarden ISO 21801-1. Arbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet.
Vi har jobbat i ett samskapande mellan tillgänglighetsexperter, forskare, personer med levda erfarenheter av kognitiva funktionsnedsättning, UX-designers och blankettutformare.

Under projekttiden ska vi bland annat ta fram rekommendationer för

  • e-tjänster, blanketter och formulär
  • uppläsande hjälpmedel
  • sökfunktioner.

Här kan du ladda ned rekommendationer för e tjänster, blanketter och formulär