Så säljer du mer med ökad tillgänglighet i kassan

Är det möjligt att öka försäljningen och sälja mer med ökad tillgänglighet i kassan och på samma gång anpassa arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättningar? Absolut! Att öka tillgängligheten på arbetsplatsen är inte bara ett sätt att bidra till jobb på lika villkor – det kan också hjälpa till att effektivisera verksamheten. I det här blogginlägget går vi igenom hur och varför!

Anpassa för högre lönsamhet

Ökad tillgänglighet handlar om att skapa en miljö där samtliga medarbetare får samma förutsättningar att prestera efter bästa förmåga. Om din personal trivs, mår bra och håller sig friska kommer de också att prestera bättre. Resultaten kommer bli bättre och kunderna nöjdare, vilket kommer få företaget att röra sig framåt snabbare. Genom att anpassa arbetsplatsen efter individerna som jobbar där kan ni också förebygga stressrelaterade sjukdomar – vilket gör att personalen mår bättre och stannar kvar längre.

Underlätta för all personal

Att optimera verksamheten på det här sättet är gynnsamt för hela personalstyrkan – och arbetsgivaren. Det gör att personalen kan utföra sina arbetsuppgifter snabbare, ta sig an fler uppdrag och öka kundnöjdheten. Om du till exempel väljer att investera i ett kassasystem som är anpassat för personer med funktionsnedsättningar, blir det lättare för samtliga medarbetare att hantera kassan. Chansen att fel summa slås in minskar – eftersom kassasystemet nu har tydligare knappar med färger (eller bilder om ni föredrar det). När det går snabbare i kassan blir det färre köer och man kan sälja mer på kortare tid. Det gynnar alla.

Så säljer du mer med ökad tillgänglighet

Läs mer om arbetsplatsanpassningar här