Se filmen om coronaviruset

Nu kan du se filmen om coronaviruset! Redan i våras skrev FUB till Socialstyrelsen angående behovet av att göra en film om coronaviruset, som visar personal som tar på sig skyddsutrustning.  Detta ledde till ett samarbete om en anpassad informationsfilm om coronaviruset, mellan FUB, Myndigheten för delaktighet, MFD, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Behov av informationsfilm om rätten till information

Detta är en informationsfilm om rätten till information på det sätt du behöver, om vad du kan göra för att bidra till minskad smittspridning och varför skyddsutrustning är viktigt. Filmen är framtagen för personer med utvecklingsstörning och beskriver på ett tydligt och enkelt sätt vad som är viktigt.

Se filmen här

Lättläst text om coronan