Idag är jag på Träffpunkt Söder i Helsingborg och anpassar en ny Ancon Assist kassa. Här har man jobbat med den gamla visuella kassan och bildstöd  i många år. Efter 11 år gick den gamla kassan sönder och det gick inte längre att använda den på ett fullvärdigt sätt.

Men nu kommer försäljningen att rulla på bättre. Tre av brukarna var med på genomgången av kassan och de klickar världsvant på bilderna som nu är mycket tydigare.

Trevligt café där många gäster kommer och äter frukost och deltar i många aktiviteter.
#anconassist #tillgänglighet #flexenita #träffpunktensöder #dagligverksamhet