Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019

Undersökning en handlar om  hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter. När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Denna undersökning ger en mer nyanserad bild.

Man fick in svar från nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I vår rapport kan vi bryta ner vårt resultat på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Den första rapporten som gjordes 2018 handlar om själv användningen av internet och om internet är svårt. För personer som har angett att de tycker att internet är svårt har vi försökt få en tydligare bild av vad det är som är svårt. De har valt ut några viktiga saker som många gör på nätet och fråga om hur dessa fungerar.

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar  undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” under 2019 där Begripsam genomför enkätundersökningen.  För att undersökningen ska bli så bra som möjligt behövs många svar.

Ta din chans att vara med och påverka genom att svara på enkäten!

Om du vill kan du vara med och svara på frågor om internet, datorer, smarta telefoner och surfplattor.
Om du tycker att det är svårt att svara på frågorna via den här enkäten finns det två andra möjligheter:

  • Du kan få hem enkäten och svara på papper
  • Vi kan ringa upp och intervjua dig via telefon

Du kan välja om du vill

  • svara på en webbenkät
  • svara på papper
  • bli intervjuad

Här kan du svara på enkäten

Läs mer om Flexénitas uppdrag