Många spännande saker har skett under året. Flexénita har besökt många platser i landet och installerat ca 50  Ancon Assist kassor. De flesta inom kommunala verksamheter  där dagliga verksamheter driver caféér, secondhandbutiker, restauranger, butiker med olika produkter. Även en rad gymnasiesärskolor har införskaffat kassor för att förbereda elever för framtida jobb inom handel. En förändring vi gjorde för året var att uppgradera programmet för de nya sedlar och mynt som är på gång in i vår vardag. Detta har gjort att vi under de kommande två åren behöver visualisera både de gamla och de nya sedlarna. Spännande har det varit att se och höra hur användandet går ute på de olika arbetsplatserna och hur man tolkar de föreslagna visuella alternativen på betala tillbaka funktionen. En del önskemål har kommit och många bra förslag på förbättringar har jag fått. Detta framförs direkt till vår support på Ancon som sammanställer och ändrar de funktioner som är nödvändiga. Detta snabba och utmärkta samarbete med Ancon gör att det är fantastiskt roligt att jobba tillsammans med målet att skapa enkla, snygga lösningar i kassaarbetet.

Vill passa på att önska Dig en God Jul och Gott Nytt År!