Tillgänglighetsanpassade videofilmer

Snart är det dags! Fr o m den 23 september så ska videofilmer som offentlig sektor publicerar vara tillgänglighetsanpassade. ’

Men hur gör man det då? Nu publiceras e-handboken ”Tillgänglig video – En handbok om hur du gör video som alla kan ta del av.”Handboken är utgiven av Populate (www.populate.se), en film- och contentbyrå för samhällsaktörer.

Jobbar du på en myndighet, region, kommun eller tillhandahåller du på annat sätt en offentligt finansierad service? Då ska din webbplats och dess innehåll vara anpassat så att det följer den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. DOS-lagen eller tillgänglighetslagen som den också kallas. I grund och botten är det ett EU-direktiv som ligger bakom denna lagstiftning i syfte att öka tillgängligheten till information inom EU. Lagen gäller för det innehåll som publiceras på er hemsida och intranät.

Kortfattat kan man säga att du enligt lagen måste undertexta och syntolka dina filmer som du publicerar offentligt och på intranät.

Sverige finns över 10 miljoner individer, alla med olika möjligheter att ta del av video. Det kan handla om variationer i funktion, språkkunskap och intresse. Genom att göra din video tillgänglig för fler sinnen och funktioner ger du fler människor chansen att ta del av den.

Enligt Hörselskadades Riksförbund och SCB hade cirka 18,5% av befolkningen en hörselskada som påverkades deras vardag 2017. Det motsvarar cirka 1,5 miljoner människor. För synskadade så uppskattar Synskadades Riksförbund siffran till cirka 120 000 personer 2020. Nationellt kunskapscenter för dövblindhet estimerar att cirka 2000 personer i Sverige kan klassas enligt nordiska definitionen av dövblindhet.

Här kan du ladda ner handboken:https://tillgangligvideo.se/ebok/#slide1

Läs hela artikeln här 

Tillgängligt Backoffice