Är du nyfiken på hur Ancon Assist kassasystem fungerar?

Flexénita samarbetar med det  svenska kassaföretaget Ancon AB  för att möta upp behovet och den stora efterfrågan av visuellt kassastöd vid försäljning av varor inom en rad försäljningsområden. I ett antal år har vi arbetat med arbetsanpassningar av Visuellt Stöd framför allt till kommunala dagliga verksamheter. På samma sätt kan arbetsplatsanpassning för personer med funktionsnedsättningar erbjudas ute på reguljär arbetsmarknad. Efterfrågan blir allt större vilket är glädjande då många personer kan erbjudas ett professionellt redskap som ger stöd i ett professionellt arbete med resultatet i form av professionell personal.  Ring och begär offert!