Om Flexénita

1998 hade idén om att bli egenföretagare vuxit fram och jag startade mitt företag Flexénita för att få möjlighet att arbeta och utveckla idéer kring området Teknik och Funktionshinder. Flexénita står för Flexibelt Enkelt IT arbete ( om du undrar). Jag började tidigt i min yrkesbana att arbetat med människor med funktionsnesättningar i olika verksamheter. Områden jag arbetat inom är habiliteringen med barn och vuxna personer med utvecklingsstörning, psykiatri.

1988 blev jag utexaminerad arbetsterapeut och fortsatte min bana i en privat omsorgsverksamhet med industriell inriktning. I mitt arbete som arbetsterapeut ingår anpassningar av olika karaktär, som skall vara funktionella för personer med funktionsnesättningar. Under denna period växte mitt intresse för förhållandet mellan teknik och människor. När datorn introducerades i dessa verksamheter fördjupades mitt intresse för datoranpassningar ytterligare, vilket sedan ledde till projektledning kring informationsteknologi. Sedan har detta engagemang förgrenat sig och lett till många nya spännande uppdrag.

När Tekniken är rätt utformad skapar den möjligheter!

Uppdrag inom Kognition

Min passion och mitt mission i mitt arbete har alltid varit att arbeta för ett mer tillgängligt samhälle där människors resurser kommer till användning och nya möjligheter skapas. Det kan ske på en rad olika sätt.

Sedan 2011 är jag återförsäljare av Ancon Assist kassasystem och anpassar den i dagliga verksamheter, gymnasiesärskolor, sociala kooperativ och på arbetsmarknaden. Anpassningarna innebär att personalen utbildas i alla funktioner som behövs och kassasystemet formas och designas efter verksamhetens och personalens behov och innehåll på produkter. Miljön och logistiken runt arbetsplatsen spelar också stor roll för hur tydlig arbetet blir. Där lägger vi stor fokus.

Här kan du lyssna på podden där jag berättar om hur Ancon Assist kassasystemet fungerar och vad man ska tänka på inför ett köp.

Sedan lite historia på vägen……

1995 startade jag som projektledare inom olika IT-projekt. Ett bidrag från dåvarande Hjälpmedelsinstitutet och ett innovationslån från Stiftelsen innovationscentrum(SIC) gjorde mitt fortsatta arbete möjligt. Idag är jag konsult med inriktning kognition och IT – anpassningar på arbetsplatser och i skola samt verksamhetsutveckling i olika kommuner.

En rad områden som tidigt har engagerat mig är föreningsarbete. Sedan 2001 sitter jag som styrelsemedlem i FKS, Föreningen för Kognitivt stöd. I FKS sitter jag som representant i standardiserings projektet Grafiska Symboler. I föreningens regi driver jag ett Arvsfondsprojekt i samarbetet med Rehabstation Stockholm – My Life. Jag har också vid flertalet tillfällen medverkat i utvecklingen av olika programvaror däribland kvalité och enkätverktyget Pict-O-Stat. . och var med i lanseringsfasen av MemoComai. Under 2006 genomförde jag en Kartläggning av tillgänglighet till bildsymboler på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet. Flexénita medverkar även i  projektet Unik-Sär IUP.

Under 2006 – 2011 utökar jag produktutbudet genom att bli återförsäljare av Visuella Kassan som skapar arbetstillfällen och möjliggör försäljning för personer med funktionsnedsättningar vid kassaterminaler. Flexénita medverkar i  ESF- projekt ”Arbetsrehabilitering för personer med Asberger och ADHD.

Visuella Kassan försvinner ur produktion 2011 och jag inleder ett samarbete med det svenska kassaföretaget Ancon AB i Lysekil.

2011-2016  fler spännande projekt där Flexénita medverkar

  • ”Bättre stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar genom ICF”, projektet har i höst avslutats. Projektet har resulterat i webbguiden MyLife-Functioning och har tagits fram i samarbete med  FKS, Föreningen för Kognitivt Stöd och Rehabstation med stöd från Allmänna Arvsfonden. Avslutat 2012.
  • Bildsymboler för många fler. Standardisering av bildsymboler i offentlig miljö. Ett engagemang i FKS föreningen.
  • Juryarbete inom projektet Hjälpmedel o fokus för personer med psykiska funktionsnedsättningar
  • Juryarbete i apptävlingen ” Smart support for a better life
  • Samarbete sker dessutom med en mängd kommuner i hela landet kring anpassningar av Ancon Assist- Visuellt Kassastöd
  • Samarbete med Arbetsförmedlingen 
  • Anpassningar/utbildning inom LSS med hjälpmedel, förflyttningar, bostadsanpassningar för brukare i hemmet
  • Uppdragsutbildning KY vård och omsorg

Hör av dig så får du höra lite mer eller läs mer på sidan Referenser