Anmäl dig till FKS Inspirationsdagar

FKS sprider kunskap och främjar utvecklingen inom kognition och kognitivt stöd. FKS anordnar varje år två Inspirationsdagar fyllda med det senaste inom kognition, både med föreläsare och utställare med produkter för kognitivt stöd. Detta är ett rikstäckande forum för kunskapsspridning. FKS samverkar även med myndigheter och andra aktörer inom kognitionsområdet för att tillsammans lyfta detta viktiga område.

Vill du bli medlem i FKS?

Alla enskilda personer som ansluter sig till föreningens stadgar och syften kan bli medlem. När Du erlagt den årliga medlemsavgiften blir Du medlem.

Vad innebär medlemskapet?

Att med gemensamma krafter arbeta för en stark och fungerande förening. FKS verksamhet bygger på aktiva medlemmar. Varje år anordnar föreningen utbildning- inspirationsdagar där vi presenterar aktuell forskning och nyheter inom området. Dessa dagar är även en mötesplats för våra medlemmar med möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Eftersom jag suttit i styrelsen i många år vill jag mena att detta är en konferens du inte får missa om du är engagerad inom området Kognition.

Här kan du ladda ned programmet

Här läser du mer om FKS