Välkommen 27 januari 2021 på webinar om Bildspråk för tillgänglighet 

27 januari Webinar kl 10.00-11.00 på Zoom berättar SIS kommitté för grafiska symboler om bildspråk för tillgänglighet och  vikten av att ha standardiserade symboler och om anpassningen till digitala och alltmer globala behov.

Som ett led i att skapa ett samhälle med ökad tillgänglighet för alla människor driver SIS sedan 15 år tillbaka ett arbete med att framställa och sprida användningen av nationellt och internationellt standardiserade grafiska symboler.

Användning av grafiska symboler förutsätter en gemensam kunskap om vad de står för. Den kunskapen uppstår när samma standardiserade symboler används konsekvent och kontinuerligt. Enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället mer tillgängliga för alla människor och hjälper till att vägleda människor i obekanta miljöer.

På en timma får du veta

  • Varför standardisering av symboler är viktigt
  • Vad som är på gång framöver inom standardiseringen
  • Vilka det är som arbetar med standardisering av symboler – och varför
  • Du får också möjlighet att ställa frågor om standardisering av symboler

Har du kanske någon gång funderat på hur en bild på en skylt har kommit dit och vem som har bestämt att den ska se ut som den gör? Och har du ibland haft svårt att förstå vad grafiska symbolen/skylten säger att du ska göra?

I Sverige, Europa och även globalt pågår arbete inom standardiseringen som syftar till att förbättra och skapa publika informationssymboler för ökad tillgänglighet. Det arbete vi gör i kommittén är att vi samlar expertkunskap genom representanter från intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, landsting eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standarder och hur man kan förbättra tillgängligheten i samhället. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Boka din plats här

Filmen om grafiska symboler