Håll Koll Kalender som stöd

Du kanske har ADD, ADHD eller Autism, eller är en anhörig till någon nära som har någon av dessa diagnoser.

  • Känner du stress och oro att missa eller glömma ?
  • Tappar du bort tiden och fastnar i att att göra saker?
  • Är dina anhöriga oroliga att du ska vara på fel plats i fel tid?

Du kan använda Håll koll i hemmet och på fritiden- Använd en en timer när du ska tvätta, så har du koll när du ska tömma maskinen.  Skapa en checklista med dina dina favorit recept,  så att du inte glömmer någon ingrediens. Lägg in en påminnelse som har både bild, text och en kontakt som du kan ringa upp direkt. Lägg in obegränsat antal punkter, välja en bild och ge den en rubrik. För att återanvända checklistan sparas den som en mall.

Du kan använda Håll koll i Arbete- Du kan använda  HållKoll som ett arbetshjälpmedel om du har problem med planering, organisation och behöver påminnas. Ställ in antalet minuter och starta nedräkningen. När tiden har räknats ned ljuder en larmsignal. Skapa en timer mall och återanvända timern.

Du kan använda Håll Koll i Skolan – Lägg in schema och skapa checklistor över läxor och aktiviteter. Lägg in händelser och påminnelser med bild, checklista, timer, text och kontaktpersoner.

Kika närmare på vad Håll Koll kan hjälpa dig med!

Här kan du läsa mer om Kognitivt stöd i arbete