Har du varit på Digiseum?

Under våren 2020 skapades konceptet Digiseum på museernas webbplatser för att samla och erbjuda en enkel väg in till museernas digitala verksamhet.

Under året har över 40 filmade visningar och introduktioner till utställningar presenterats på museernas webbplatser, tillsammans med dagliga inlägg i sociala medier med pedagogiska nedslag och berättelser från samlingarna.

– Arbetet med att erbjuda ännu mer av museernas kunskap, upplevelser och tillgängliggjorda samlingar online har fått ett stort genomslag. Att så många också interagerar på olika sätt med museerna på digitala plattformar visar också att vi är relevanta och att det finns ett sug efter konst- och kulturupplevelser, säger Britta Söderqvist avdelningschef Göteborgs museer och konsthall.

Här hittar du museets digitala verksamhet

På den här sidan har vi samlat våra digitala resurser – från museets omfattande samling där du kan botanisera bland verk och webbutställningar till digitala visningar och nyheter i sociala medier. Välkommen att uppleva museet utan att behöva lämna soffan!

Här hittar du filmade, digitala visningar och presentationer av verk och utställningar samt pedagogiska nedslag och hjälpmedel.

Klicka här för att komma till våra digitala visningar och pedagogiska resurser.

Hur kan vi göra webbplatser Kognitivt tillgängliga?