Hotell och Restaurangskola testar nya G2 i PTS projekt

Hotell och restaurangskola i pts projekt med Ancon Assist. Idag installerar vi därför Ancon G2 på Stockholms Hotell och Restaurangskola. Jag har med mig Jonas Axelsson från Ancon. Denna skola ingår i det PTS Projekt som Ancon och Flexénita ingår i sedan ett år tillbaka. Ancon Assist vy ska integreras in i G2 och fungera som ett smart, flexibelt och användarvänligt kassasystem för många fler. Men än är inte allt klart utan arbete och utveckling pågår.

Här går elever från gymnasiesärskolan och i utbildningen ingår det att står i kassan förstås inklusive allt annat som ska göras i en restaurang. det är i själva restaurangen som kassan ska stå så man an ta betalt av kunderna. Gymnasiesärskolan syftar till att förbereda och utveckla kunskaper hos elever med en diagnos lindrig utvecklingsstörning, inför ett meningsfullt vuxenliv med arbete, boende och fritid. Hotell- och Restaurangprogrammet är ett fyraårigt nationellt program. Det innebär att du under fyra års studier förbereds för att ta ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Ancon Assist ska inkluderas i Nya G2 på Hotell och Restaurangskolan

Den del som ännu inte finns i nya G2 är pengarna men det är en av de funktioner som skall inkluderas i utvecklingen i PTS projektet. Här kan du läsa lite om det projekt som Ancon AB och Flexénita ingår i en arbetsmarknad för alla Syftet med PTS fjortonde innovationstävling är att bidra till en arbetsmarknad där arbetsgivare ser kompetens och möjligheter istället för hinder. PTS och Arbetsförmedlingen vill genom tävlingen få fram digitala lösningar som leder till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

De vinnande projekten handlar om att erbjuda jämlika förutsättningar, oavsett förkunskaper och förmågor, via digitala lösningar och verktyg. Med hjälp av dessa kan arbetsmarknaden bli mer tillgänglig för alla, vilket i förlängningen även kan bidra till mindre diskriminering och utanförskap i samhället. Mer om Ancon G” projektet kommer längre fram

Läs gärna mer om Ancon Assist här

/Susanne