Hur vi skapar vi en Skola på lika villkor?

Välkommen till webinar 9 februari När? 9 februari 14-14:35 

Komikapp hälsar er välkomna till vårt webinar med Ulf Forsell, säljare på Komikapp. Ett webinar som handlar om hur vi skapar en skola på lika villkor för barn och ungdomar med olika behov.

Under webinaret kommer vi att presentera fungerande strategier som hjälper elever med neuropsykiatriska svårigheter att bibehålla energin under hela dagen. Sensomotoriska hjälpmedel hjälper eleverna att öka deras delaktighet och självständighet samt att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

Inbjudan riktar sig till dig som är specialpedagog, lärare, skolsköterska, skolpsykolog, rektor och alla andra som träffar barn med motorisk oro i sin yrkesroll.

Anmäl dig här

Läs inlägget om räcker orken när bägaren rinner över