Räcker orken (när bägaren rinner över) är en film där Cecilia Olsson, pedagogisk handledare förklarar för Erika vad det innebär att ha uppmärksamhetsstörning och vad som blir svårt i skolan. Tillsammans listar de olika strategier som kan vara ett stöd för Erika. Metoden kan  användas i många olika sammanhang som stöd i tydliggörande situationer.

Detta är ett exempel på hur IKT kan användas för att tydliggöra utmaningar i vardagen. Filmen har producerats inom projektet Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en distanskurs för personer med kognitiva funktionsnedsättningar på Mora Folkhögskola. Projektet drivs av FUB och finansieras av Arvsfonden.

Räcker orken

När du behöver mer ork för koncentration i kassaarbetet