Hyresgäster testade välfärdsteknik och digitala lösningar

Innovationsprojekt för bättre mående ska ge hyresgäster på vård- och omsorgsboendet Åkerhus i Önnered möjlighet att testa väldfärdsteknik. Här har personal intervjuat de boende om vad de vill ha för välfärdsteknik och digitala lösningar. Många förslag kom in, tre valdes ut som de boende sedan fick testa. Det var trygghetslarm, ljusautomatik och interaktiva informationstavlor. Tanken med metoden som kallas användardriven innovation är att de boende ska må bättre.

Läs hela artikeln  här

Det är dags att investera i tillgänglighet