Det är många som väljer att skaffa sig kortläsare till Ancon Assist kassorna och även swish används av vissa kommuner. Men vad ska man tänka på när man väljer kortläsare?

Det första man gör är att man hör med verksamhetschefen om man kan komplettera försäljningen med kortläsare. Då är det först ett avvägande om man ser att det lönar sig beroende på storlek på försäljning me också vilket kundunderlag man har. För det mesta ökar försäljningen när man har kortläsare men det är också en kostnad för hyra av kortläsaren och transaktioner per försäljning.

Varje kommun anlitar en bank för sina transaktioner. Den banken har ofta ett avtal med ett kortläsarföretag vilket påverkar vilken modell du får välja. De vanligaste är Nets, Point eller Babs som också passar ihop med Ancon Assist. Så en början är att ta kontakt med banken och höra vilket kortläsarföretag som används.

När du vet det så ska du önska en integrerad kortläsare vilket är en bra anpassning för användaren för där kommer summan automatiskt över i kortläsaren ( man behöver inte läsa av siffror och mata in manuellt)

 • Integrerad kortläsare är bästa anpassningen för anvädnaren
 • Välj modell i samråd med banken
 • Kassan behöver en internetuppkoppling med fast lina i lokalen där den ska stå
 • Kassaapparaten behöver få en port ut via nätverket för internet
 • Kortläsaren Nets sitter med usb i kassan och hämtar internet via kassan,
 • Övriga kortläsare behöver en egen fast lina, sedan kommunicerar de med kassan via lokala nätverket
 • Inlösenavtalet ska vara påskrivet och förmedlas till Ancon AB om det är Nets.
 • Kortläsaren beställs när alla påskrifter är klara.
 • När kortläsaren är på plats behöver denfå tilldelat IP nummer av IT avdelningen i kommunen
 • IP numret programmeras in i kortläsaren och sedan tar supporten Ancon AB över och programmerar kassan med motsvarande information.
 • Vid försäljningen kommer kassören klicka på bilden för kortläsare när kunden betalar med kort. man ser hur transaktionen pågår på skärmen, när allt är klart kommer kvittot ut.

Här kan du läsa mer om Ancon Assist

Du kan också följa inlägg på Facebook